Asar

Sanat eseri koleksiyonları her dönemde tutkunlarınca yakından takip edilir ve o eserlere sahip olmak tarifsiz bir anlam ve değer taşır. Sanatçıların ve tarzların çeşitliliği nispetinde titizlikle toplanan koleksiyonlar sadece eserlerin korunmasını değil, barındırdığı kültür zenginliğinin geleceğe taşımasını da sağlar. Bununla birlikte, önemli koleksiyonların bulundukları mekânlarda saklı kalmamasına ve geniş kitlelerle paylaşılmasına hizmet eder.

Önemli hat sanatı uygulamaları arasında bulunan Hüsn-i Hat’a dair eserlerin toplandığı saray, kütüphane ve müze koleksiyonları, bu sanata gönül veren birçok koleksiyoner için kaynak teşkil eder. Az sayıdaki özel koleksiyonerin oluşturduğu Hüsn-i Hat koleksiyonları da aynı şekilde önemli bir kaynak oluşturur.

Hüsn-i Hat’ın nadide eserlerini bugün ulaştıran isimlerinden koleksiyoner Abdurrahman Kılıç’ın yirmi yılda bir araya getirildiği özel koleksiyonu, kıt´a murakka ve levha gibi birçok formu içeren 150’yi aşkın eserden oluşuyor. Kazasker Mustafa İzzet, Mehmed Esad Yesarî , Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. yüzyılın ünlü hattatlarına ait nadide eserlerin bulunduğu koleksiyon, geniş bir yelpazeyi yansıtıyor.

Aynı zaman da hattat olan koleksiyoner Abdurrahman Kılıç, son devrin önemli hattatlarından Ali Alparslan´ın da öğrencisi. Hüsn-i hat meşketmiş olması ve sanatla yoğrulduğu ortamlar, Kılıç’ın koleksiyon fikrine önemli katkı sağlamış. Hat sanatının birçok devrini, sanat tarzlarını ve yazı üsluplarını çeşitlilikle sunan Abdurrahman Kılıç Koleksiyonu Hüsn-i Hat Eserleri Sergisi, Kadırga Sanat Galerileri’nde sergileniyor.

Galeri

Mustafa İzzet, Kadıasker (1293 / 1876)
Talîk tuğra, Sultan II. Mahmut
Tezhib, Zakir Gökgöz

Mustafa İzzet tarafından hazırlanan tuğranın özelliği Talik hattıyla yazılmış olmasıdır. Bu hatla yazılması neredeyse imkansız olan eserin, sultan tuğraları içerisinde başka bir örneği bulunmuyor.

Abdullah Zühdî (1296 / 1879)
Celî sülüs istifi
Kâbe-i Muazzama kapısı üzerindeki Müsenna Besmele´nin orijinal yazı kalıbı
58 x 48 cm

Sultan Abdülmecit tarafından düzenlenen bir yarışmada birinci olarak Abdullah Zühdî Efendi’nin Harameyn’de Kabe-i Muazzama’nın kapısının üst bölümü için hazırladığı yazının orijinal kalıbı

Mehmed Azîz Rufâî (1353 / 1934)
Tuğra, zerendüd levha, 1325 H Mustafa Halîm Özyazıcı tarafından altınlanmıştır.
45,6 x 55 cm

Azîz Rufâî i’nin tuğra formunda Zerendüt olarak altınla yazdığı tuğranın çevresinde yer alan desenler Hattat Selim Efendi tarafından yapılmıştır. Bu durum, Hattat Halim Efendi’nin aynı zamanda müzehhip olduğunu gösterir.

Abdullah Herevî (15. asır)
Sülüs-Nesih kıt’a Ketebesiz, tespitli
Ebru pervazı ile arkasındaki hattatı tespit eden kayıt 18. asırda eklenmiştir.
12,8 x 23,3 cm

Döneminin önemli sanatkârlarından Abdullah Herevî’nin günümüze ulaşan az sayıdaki eserinden biridir.

Mehmed Azîz Rufâî (1353 / 1934)
Tuğra, zerendüd levha, 1325 H Mustafa Halîm Özyazıcı tarafından altınlanmıştır.
45,6 x 55 cm

Azîz Rufâî i’nin tuğra formunda Zerendüt olarak altınla yazdığı tuğranın çevresinde yer alan desenler Hattat Selim Efendi tarafından yapılmıştır. Bu durum, Hattat Halim Efendi’nin aynı zamanda müzehhip olduğunu gösterir.

Mehmed Şefîk (1297 / 1880)
İstanbul Üniversitesi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan Fetih Suresi ve Dairetü’l Asakiriye yazıları, Bursa Ulu Cami’nin yazıları ile Kudüs’teki Kubbetül Sahra’ya Yasin Suresi’ni yazan Mehmed Şefîk, 19.yüzyılın önemli hattatlarından biridir.

Start typing and press Enter to search