Saygıdeğer İstanbullular,

Tarihin en eski yerleşim yerlerinden olan Fatih, coğrafi, sosyal, kültürel ve ticari açıdan İstanbul’un gözdesi, ünlü sanat tarihçimiz Semavi Eyice’nin tabiriyle yıldızlar kümesi içinde âdeta bir “kutup yıldızı”dır…

Farklı kültürlerin bir arada yaşamasına imkân sağlayan kentleşme anlayışı sayesinde her görüş ve inanıştan şairin, yazarın, düşünürün, tarihçinin, sanatçının yolculuğu ya Fatih’te başlamış ya da yolu Fatih’ten geçmiştir. Yüzyıllar boyunca seyyahları, tarihçileri, diplomatları, kral ve kraliçeleri âdeta bir mıknatıs gibi kendine çeken Fatih, nice şaire, yazara, edibe, ressama ilham kaynağı olmuştur.

İstanbul’da yaşamak Fatih’i yaşamaktır aslında. “Fatih’te yaşamak” denilince; Fatih cami avlusunda soluklanmak, Vefa’da boza içmek, Tahtakale’de alışveriş yapmak, Sultanahmet’te Ramazan’la buluşmak, Süleymaniye’de bayram sabahını karşılamak, Eminönü’nde denizin mavisiyle kucaklaşmak canlanır zihinlerde…

Geçmişten bugüne sahip olduğumuz kültürel derinliği, entelektüel birikimi ve sanatsal zenginliği geleceğe yön verecek birer ilham kaynağı olarak görüyor, zihin dünyamızı şekillendiren değerlerle yoğrulmuş bir Fatih için sokak sokak iz sürüyoruz. Bu noktada, “Fatih İstanbul’dur, İstanbul Fatih’tir” felsefesini temel alan kültür-sanat çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşımak istedik ve Fatih Belediyesi olarak herkesin kendinden bir şeyler bulacağı “Yeditepe Fatih” dergimizin ilk sayısını yayına hazırladık.

“Yedi tepeli şehir” olarak adlandırılan İstanbul’un 7 tepesine işaret eden tarihi ve mimari açıdan eşsiz eserlerin tamamının Fatih’te yer alması, derginin “Yeditepe Fatih” ismine de mülhem olmuştur. Birbirinden değerli ismin ve farklı görüşün gönül birliği içerisinde incelikle bir araya getirildiği dergide, sahip olduğumuz kültürel ve tarihsel bilincin gelecek nesillere aktarılması noktasında da ortak bir dil oluşturduğunu görüyoruz.

Yakın zamanda yeniden cami hüviyetine kavuşmasına sevinçle şahitlik ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 1500 yıla yayılan tarihi serüvenini anlatan müstesna bir dosya konusuyla temelleri atılan “Yeditepe Fatih Dergisi”, kültür-sanat-yaşam konseptinde farklı bir soluk olarak kurgulanan içeriğiyle Fatihlilere ve İstanbullulara uzun yıllar hizmet edecektir.

2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.

 

 

M.Ergün Turan
Fatih Belediye Başkanı