Fatih’in Gençleri Kendilerini Anlatıyor

Melek Tekdemir

Fatih Belediyesi bünyesinde Strateji Geliştirme Birimi tarafından yürütülen “Gençlik Anketi” Başkanlık Saha Ekibi aracılığı ile gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi’ne ait kütüphanelerde yapılan bu çalışma ile onların dünyalarını anlamaya yönelik birbirinden farklı sorular sorularak kendilerini ifade edebilmeleri için bir fırsat sunmuş olundu. Verilen yüzlerce cevap arasından sadece bir kısmına yer vermiş olsak da tüm yanıtların bizim için çok kıymetli olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Yanıtları olduğu gibi aktarmaya çalıştık, sadece imla kurallarına uyması hassasiyetini gözeterek birtakım düzenlemelerde bulunduk. Çalışmalarımıza verdiğimiz keyifli molada sorduğumuz sorular ve gençlerimizin verdiği yanıtlar şunlardı:
Kendinizi birkaç kelime ile anlatır mısınız?
“Yorgun, kitapçı, neşeli.”
“Spiritüelve gözlemci bir insan.”
“Hakkaniyet yolunda, hiç kimseyi kırıp üzmeden, değerlerine zarar vermeden elimin uzandığı her insana yardımcı ve faydalı olmak benim en büyük temennim. Savcı olmak istemem de bundan kaynaklanıyor.”
“Kendi halinde, arayışta, hayatını dengeye sokmaya çalışan bir genç.”
“Öğrenciyim. Hem ders çalışıp hem de geçim için işe gidiyorum. Ailemden uzakta yaşıyorum ve Fatih Belediyesi de buradaki ailem oldu :)”
“Hayallerinin peşinden koşan, sevdiklerinin mutluluğu ve ülkesinin geleceği için sürekli kafa yoran bir Türk genci.”
“Sürekli kendini geliştirmeye adayan, azimli, çalışkan ve hırslı birisi.”
“Ülkesine ve milletine faydalı olmaya çalışan bir Türk genci.”
Hayatta mutlu olmak için önemli faktörler nelerdir?
“Aile, sağlık, huzur.”
“Jelibon yemek ve hediye almak.”
“Başarılı olduğunu hissetmek, amaç edinmek ve onun uğruna çalışmak. Sizi seven birilerinin olması ve sizin de sevebilmeniz. Ama en önce kendinizi sevmeniz.”
“Pozitif düşünmek, yaratıcı olmak ve kendini gerçekleştirebildiğini hissetmek.”
“Para, aşk ve aile.”
“Sevmek, sevilmek, değerli hissetmek, hayallerinin peşinden koşmak, isteklerini ve ihtiyaçlarını düşünmeden karşılayabilecek bir maddi durumunun olması.”
Kuşağının sence neye ihtiyacı var?
“Bugünün şartlarıyla geçmişin kültürünü hayatında birlikte işleyebilmeye.”
“Sadece doğru yönlendirilmek. Başta azıcık destek verilirse geri kalan çalışmayı kendimiz gösteririz.”
“Okumaya, araştırmaya.”
“Daha gelecek odaklı bir hayata ve daha az savunmacı daha çok uzlaştırıcı görüşlere.”
“Dinî, milli değerlerin daha iyi öğretilmesine, daha iyi bir eğitim sistemine ve hayat koşullarına ihtiyacı var.”
“Arkamızda duran insanlara.”
“Harcanmamaya, fark edilmeye, anlaşılmaya ve imkân sunulmasına.”
“Kesinlikle düzgün ve rasyonel bir eğitime.”
“Desteğe. Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Yaşımızdan değil de düşüncelerimizden sorumlu tutulmaya ihtiyacımız var.”
İdolün kim?
“Recep Tayyip Erdoğan.”
“Christiano Ronaldo.”
“İdolüm yok kendim yeni bir yol yaratmak istiyorum.”
“İlber Ortaylı.”
“Dr. Livesey.”
“Mustafa Kemal Atatürk.”
“Mehmet Ergün Turan.”
Milyon dolarların olsa nasıl harcarsın?
“Ev alıp kiraya verirdim ve sınırsız param olurdu ”
“Milyon dolarım olsa milyar dolar yapmak için harcarım.”
“Hayallerimi gerçekleştiririm, dünyayı dolaşırdım ve ihtiyaç sahiplerine verirdim.”
“Muhtemelen kaliteli bir üniversite bir hastane, spor salonları açarım, market zincirleri vb. şeylere harcarım, küçük imparatorluk kurarım ;)”
“Alışveriş sitesi favorilerimdeki her şeyi alırım, eğitimime ve bunun için çalışan insanlara harcarım.”
“Dolar düştüğü an kentsel dönüşüme girmesi muhtemel olan evlerden alıp birkaç katına katlamak olur.”
“Nasıl harcayacağımı bilemem.”
“Kıyafet, yatırım, sadaka.”
“Sosyal tesisler yaptırırım. Tımar sistemine benzer işleyen vakıf kurarım-ki var zaten- bir de bilimsel gelişmelere yansız destek veririm.”
“Yatırım yaparım, yarısını borsada yarısını bitcoinde kullanırım.”
“Kimsesiz çocukların eğitimi ve kendilerini hayata kazandıracak bir kuruluş açmak istiyorum.”
“İlk önce annemin tedavisine, kalanını bir kısmını aileme bir kısmını da eğitimime harcardım.”
Geleceğe ait kaygılarınız nelerdir?
“İşsiz kalmak.”
“Gelecek kaygısı taşımıyorum. Anda kalmayı tercih ediyorum.”
“İç, dış savaş, ekonomi, doğanın geri dönüşüşüz zararlar görmesi, ülkemin gerilemesi.”
“Mesleğimde başarılı olamamak, dünyevi dertlere dalıp, asıl mutluluk kaynağım olan işlerden uzaklaşmak.”
“Ekonomik olarak yeterli özgürlüğümü sağlıklı bir şekilde elde edememek. Ve huzurlu bir aile yapısı kuramamak.”
“Hastalık, savaş, öz saygımı yitirmek.”
“Çevreye yararlı bir birey olamamak.”
“Doktor olarak tabii ki can güvenliğim. Ülkemde göreceğim değer, alacağım maaş, hastaların bana davranış biçimi, emeklerimin karşılığını alıp almayacağım…”
Hayatta olmazsa olmaz dediğiniz 3 değer?
“Saygı, sevgi, güven.”
“Ailem, arkadaşlarım, hayallerim.”
“Aile, vefa, öz sevgi ve saygı.”
“Vatanımız, insani değerlerimiz, spor.”
“Telefonum, annem, ablam.”
“Aile, seyahat, müzik.”
“Ahlak, adalet, anlayış.”
“Aile, akademik kariyer, mutluluk.”
“Sadakat, yardımseverlik, iç huzur.”
“Vicdan, merhamet, saygı.”
“Sadakat, yardımseverlik, iç huzur.”
Yaş grubunun dâhil olduğu kuşağı nasıl isimlendiriyorsun?
“Değişen ve gelişen dünyanın hızlı tüketenleri.”
“Genç Kuşak: Taze bilgi ve yenilikçi.”
“GKK: Geleceği kurtaracak kuşak.”
“Cesur kuşak.”
“Altın nesil.”
“Z kuşağı.”
“Son umut ışığı.”
“Hızlı kuşak.”
“Popüler kültüre kendini kaptıran…”
“Altın kuşak.”
“İsimlendiremiyorum ama eskisinden farklı oldukları için mutluyum.”
“İnternet kuşağı.”
“Şanssız:)”
“Kökleriyle bağını koparmaya çalışan haylaz çocuklar.”
“Düşünmeden harekete geçen ve tez canlı.”
“Genellikle heves ve istekleri doğrultusunda hareket eden kuşak.”
“Etrafında olan her şeyin farkında ve fanatik değil.”
“Genç dinozorlar.”
Sence özgürlük nedir?
“Başka bir insanın kişisel alanını ihlal etmedikçe kendi sınırlarını çizebilmek.”
“Bence özgürlük fikirlerine değer verilmesidir. Senin sen olduğun için sevilmendir. Saygı görmek saygı göstermektir.”
“Parasına bakmadan eşya almak.”
“Bekarlık.”
“Susmak ya da konuşmak.”
“Başkalarının hayatını etkilemeden istediğini elde etme.”
“Hiç kimsenin birilerinin hayatına müdahalede bulunmadığı gerek dinî gerek siyasi gerekse de ayrımcı fikirlerin insanları ayrıştırmadığı liyakatin olduğu bir yaşam.”
“Hayal edilenleri yapabilme gücü.”
Senden sonraki kuşaklara tavsiyelerin neler?
“Sınırlar dâhilinde değil de kendi istediği şekilde yaşaması.”
“Özgün ve atılgan olmaları.”
“Kendilerinden önceki kuşaklardan öğüt alabileceklerini fakat yaşamların bize göre şekillendirmemeleri gerektiğini.”
“Daha umutlu olmamız için yaşadıkları olumsuzlukları intikam duygusuyla değil serinkanlılıkla çözüme kavuşturmaları. Hazzın değil adaletin doğrunun yanında olmalarını tavsiye ederdim.”
“Zamanlarını güzel değerlendirip sevdikleri kabiliyeti olan şeylere yönelsinler.”
“Hayatta ne için yaşadıkları sorusuna cevap aramaları.”
“Milli ve dinî değerlere sahip çıkmaları.”
“Hayatın vahşi bir meta olduğunun farkına varın.”
“Genel geçer yargıları göz ardı etmeyin. Akli doğrunun bir tane olduğunu unutmayın.”
“Yine öğrenmek ama bu sefer daha çok öğrenmek ve konfor alanından çıkıp kendinizi geliştirin asla gençliğinizi boş işlerle boşuna harcamayın, gelecek çok daha güzel olacak bu yaşlarda çalışın ki ilerde istediğimiz hayatın tadını yaşayalım.”
“Araştırın, doğru bilgiyi kendiniz bulun doldurma bilgilerle yaşamayın bilinçli olun.”
“Çevreyi, doğayı ve insanları koru, onlara sahip çık.”
“Manevi değerlerimize sahip çıkıp yitirilmemesi.”
“Bence kimseyi taklit etmeyen ve düşünmeyi bilen, kendilerini olduğu gibi kabul eden insanlar olmalılar.”
“Tavsiye veremem çünkü onlar benden daha farklı ve zeki olacak.”
“Özgürlüklerinden taviz vermesinler.”
“Eğer ki bir yanlışımızı gördüyseniz bizi yerle bir etmekten çekinmeyin.”
“Hayallerinden vazgeçme.”
“Din ve ahlaki değerlerini iyi bilmelerini, aynı zamanda teknolojiden geri kalmamalarını ve her zaman birkaç adım ötesini düşünmelerini, aynı zamanda kendinden sonra gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmarını tavsiye ederdim.”
Toplumun en büyük 3 sorunu nedir?
“Birlik olamama, bencil olma, başkalarının düşüncelerine önem vermeme.”
“Bilgisizlik, saygısızlık, anlayışsızlık.”
“Kutuplaşma, kendinden olmayana nefret besleme. Görev ahlakından yoksunluk ve tembellik. Bilgisizlik, her konuda fikir belirtip cehaletini kabullenmeme.”
“Hata yaptığının farkında olmasına rağmen haksız olmamak özür dileyememek, diğer insanların hak ve özgürlüklerine burnunu sokmak, açgözlü olmak.”
“Aşırı kaygı, stres ve kargaşa.”
“Bilmeden her şeye gaza geliyoruz. Sadece kendi kafamızdakileri haklı görüyoruz. Bencillik.”
“Cehalet, yanıltıcı söylentileri takip etme, uyuşukluk ve sorumluluk eksikliği.”
“Kin, ön yargı, bencillik.”
“İman, ibadet, ahlak.”
“Tembellik, dedikodu, uyuşturucu.”
Anlaşılmadığını düşünüyorsan sana bir fırsat ☺ Sorulan soruların dışında başka neler söylemek istersin?
“Anlaşılmadığımı düşünmüyorum anlaşılmazsam büyük ihtimal anlaşılmak istenmemişimdir.”
“Sanırım gençlere en çok değer veren belediyelerden biri Fatih Belediyesi, teşekkürler.”
“Gençlere her şekilde daha çok destek verilmeli.”
“Gençlere özgüven aşılanması konusunda çok önem vermenizi isterim. Özgüvenli gençlik çok önemli.”
“Çok güzel çalışmalarınız var. Daha fazla aile yapılarına odaklanın ve gençlerin değerlerinden kopmaması için bol bol danışmanlıklar kurun.”

Start typing and press Enter to search