KAPILARI ÇALIYOR, İNSANLARI DİNLİYORUZ

KAPILARI ÇALIYOR, İNSANLARI DİNLİYORUZ

Çise Kan

İnsanların sorunlarını öğrenmek ve çözüm üretmek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, adil bir geleceğin inşası için atılan önemli bir adım. Empati, iletişim, toplumsal araştırma, katılımcı süreçler, eğitim ve farkındalık oluşturma gibi faktörler, bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Sorunları öğrenmek ve çözüm üretmek için ilk adım, insanlar arasında güçlü bir empati ve iletişim kurmaktır. Empati, başkalarının duygularını anlama ve onları anlama çabasıdır. İnsanların sorunlarını anlamak için onlarla açık ve samimi bir iletişim kurmak, ihtiyaçları doğru tespit etme ve etkili çözümler üretme konusunda önemli bir rol oynar. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çözümler üretmesi, daha adil, destekleyici ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlememizi sağlar. Bu yolda Fatih Belediyesi olarak üstümüze düşen görev, insanların sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla hareket etmek.

Fatih’te yaşayan insanların beklentilerini ve taleplerini anlayabilmek, analiz edebilmek ve belediye hizmetlerine yansıtabilmek amacıyla oluşturulan bir proje ile; kapı kapı ziyaretler gerçekleştirilerek, sürdürülebilir bir yönetişim modeline kapı aralanıyor. Kapıların arkasındaki insanların beklentileri ve talepleri, araştırma ekibi tarafından dinleniyor ve istekler, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler üretilmek üzere operasyon ekiplerine iletiliyor. İletilen bu taleplerden projeler üretiliyor ve sürdürülebilir bir yönetişim modeline kapı açılmış oluyor. Proje sürdürülebilir olduğu için, o kapı hiç kapanmıyor…

Sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekip; Fatih’te yaşayan insanların taleplerini, öneri, beklenti ve şikâyetlerini anlamak ve bu verileri ilgili birimlere iletmek için kurulmuş dijital bir sisteme veri girişi sağlayarak; alınan ve alınacak kararlara, Fatihlilerin fikirlerini dahil ediyor. Kapıların arkasındaki insanların istekleri birinci ağızdan dinlenerek; bu sistem aracılığıyla yöneticilerin masasına getiriliyor. Toplanan veriler, karar alma mekanizmalarında kullanılarak, hizmet ve projelere dönüştürülüyor.

Öznesinde Fatihlilerin olduğu “Stratejik Karar Sistemi” projesinde, insanlar tarafından iletilen fikir ve talepler ana veri kaynağı olarak alınıyor ve diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen diğer tüm veriler dinamik olarak sentezlenip strateji ve politikalara girdi oluşturuyor. Nitekim, analizler sonucunda geliştirilen stratejik kararlar ve uygulama projeleri; doğrudan vatandaşı etkiliyor.

Kapıları çalan ve istek, talepleri dinleyen ekip; görüştükleri kişilerin ilettikleri mesajları tabletler aracılığıyla; Fatih Belediyesi tarafından modellenen “Stratejik Karar Sistemi” ne giriyor. Tüm veriler, talep ve beklentiler, yönetim ekranından anlık görüntüleniyor ve belediye başkanına direk aktarılıyor.

Toplanan veriler Strateji Geliştirme Departmanı tarafından; mahalle ve bölge bazlı analiz edilerek; haritalandırılıyor ve çocuk, genç, yaşlı, kadın gibi grupların beklentileri sistemden raporlanabiliyor. Elde edilen veriler; Fatih Belediyesi’ndeki ilgili müdürlüklere iş emri olarak aktarılarak; insanların beklentileri doğrultusunda faaliyet ve projeler geliştiriliyor ve başarılı bir yönetişim modeli uygulanıyor.
Satranç Turnuvasında 12 defa şampiyon olmuş bir sporcunun talebi üzerine Uluslararası Satranç Turnuvası’nın Fatih’te gerçekleştirilmesi, yaşlılardan gelen yoğun talep doğrultusunda “Yadigar Kafe” projesinin hayata geçirilmesi, sosyal tesislerimize doğal ürünlerin konulmasını talebi üzerine; Geyve’deki Geyva Kooperatifi ile görüşme sağlanarak; kadınların ürettikleri yöresel ürünlerin sosyal tesislerimizde kullanılması; bu proje ile iletilen taleplerin, projelere yansıtılmasının birkaç örneği. Vatandaş ile bire bir iletişimin ürünü olan bu sistem ile; öncelikli ihtiyaç ve eylem alanları doğru tanımlanarak olası zaman, maliyet, iş gücü ve alt yapı kaybının önüne geçiliyor. Bu durum belediye kaynaklarının efektif kullanılmasını sağlıyor.

Proje kapsamında 16 Kasım 2021 tarihinde başlayan çalışmada 86.510 hane ziyaret edilerek; Belediye Başkanımız Mehmet Ergün TURAN’ın selamı iletildi ve belediyeden beklentileri soruldu. Ayrıca Fatihlilere “Hizmet Etki Değerlendirme Araştırması” ile (Spor Tesisleri Memnuniyet Anketi, Sosyal Tesisler Memnuniyet Anketi, Yedikule Bahçe Memnuniyet Anketi vd.) belediyenin hizmet sunduğu kişilere, hizmetten memnun olup olmadıkları soruluyor. Hedef Kitle özelinde İhtiyaç Araştırmaları’yla da (Engelli Aileleri Anketi, Kadınlara Yönelik Anket, Gençlere Yönelik Anket vd.) o hizmet alanlarına yönelik talepler doğrultusunda iyileştirmeler yapılıyor

Kapıların arkasındaki insanlarla iletişim kurularak, iletişimden yönetişime geçiş sağlayan model uygulanmış oluyor. Belediyemizin bu projesinin Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “İlham Veren Kamu Ödülleri – Yerel Yönetim Kategorisinde” ödül almaya hak kazandığını da gururla ekleyelim. 

Start typing and press Enter to search